TRENINGSTIDER

 • Eika Sportssenter
  Onsdag/Wednesday: 17:00 - 18:30

  Utetreninger (I sommerhalvåret)
  Onsdag/Wednesday: 17:30 - 19:00
  Fredag/Friday: 16:00 - 18:00

KONTAKTPERSONER

 • LEDER

  Tina Forsnes

  E-post: ultimatefrisbeenmbu@gmail.com

ULTIMATE FRISBEE

Ultimate (også kalt Ultimate Frisbee) er et nullkontakt lagspill, hvor man bruker en frisbee for å markere progresjonen av spillet. Målet med spillet er å samle så mange poeng som mulig. Poeng blir gitt når en spiller på det ene laget mottar disken inne i motstanderens målsone (end-sone). Spillerne kan ikke løpe mens de holder disken.
Ute spiller man med 7 spillere på hvert lag, inne spilles det med 5.
En kamp varer i 30 min uten pause, eller avsluttes ved en point-cap. Point-cap vil si at det første laget til en satt poengsum vinner.
Ultimate er en sport om spilles uten dommer. Det vil si at alle spillerne selv har ansvar for å avgjøre feilsituasjoner. Som regel stopper spillet opp noen sekunder, feilen blir rettet, og spillet fortsetter. Blir man ikke enige om forseelsen, utfører man det siste trekket på nytt. Alle spillerne går tilbake til den plassering de befant på i det det siste kastet ble startet.
Spillet spilles ved et lag i angrep og et i forsvar. Om laget i angrep mister disken, noen i forsvaret griper den eller får disken vekk fra angreps spillerene, eller angrepsspillerne ikke klarer å ta imot disken blir disken gitt til forsvarslaget og det blir en turn-over, der forsvarslaget går i angrep og omvendt.
I Norge er det 5 Ultimate lag som spiller i norgesserien, som spilles over hele landet.


Link til facebookside: https://www.facebook.com/groups/574792535911770/?fref=ts


IN ENGLISH BELOW 

Ultimate (also called Ultimate Frisbee) is a zero-contact team game, using a frisbee to mark the progress of the game. The goal of the game is to collect as many points as possible. Points are given when a player on one team receives the disc inside the opponent's target zone (end zone). Players can not run while holding the disc. 
Outside you play with 7 players on each team, inside with 5 players. 
A match lasts for 30 minutes without a break, or ends at a point cap. Point cap will say that the first team to set a score wins. 
Ultimate is a sport played without a referee. That is, all players are themselves responsible for setting error situations. Usually, the game stops for a few seconds, the error is corrected and the game continues. If you do not agree on the wrongdoing, you repeat the last move. All players return to the location they found themselves in when the last throw was started. 
The game is played by a team in attack and one in defense. If the attacking team loses the disc, someone in the defense grabs it or gets the disc away from attacking players, or the attackers fail to catch the disc, the disc is given to the defensive team and there will be a turn over where the defense goes attack and vice versa. 
In Norway there are 5 Ultimate teams playing in the norwegien series, which is played all over the country. 
Link to facebook page: https://www.facebook.com/groups/574792535911770/?fref=ts

SE ALLE SE KOMMENDE

EVENTS - ULTIMATE FRISBEE


Ingen kommende eventer

SE ALLE SE KOMMENDE

NYHETER - ULTIMATE FRISBEE


Ingen nyheter