KONTAKTPERSONER

  • Leder

    Helena Seland Myhre

    E-post: nmbuilangrenn@gmail.com

SISTE BILDER

LANGRENN - CROSS COUNTRY

Velkommen til skigruppa!
Vi er en gjeng med treningsglade studenter som trener sammen på mandager og torsdager. På høsten og våren har vi barmarkstreninger og på vinterstid trener vi fast på ski i Drøbak en gang i uken. 
I tillegg til faste løpetreninger arrangerer vi av og til turer på rulleski i helgene. 
Hovedfokuset i skigruppa er å ha en gruppe der alle trives uansett nivå, og vi arrangerer derfor også sosiale arrangementer utenom treningene en gang i blant.

Treningsplan og all annen informasjon angående treningene finnes på Facebookgruppa vår: https://www.facebook.com/groups/umbiski/ 
Vel møtt til trening!


IN ENGLISH BELOW 

Welcome to the ski group! 
We are a bunch of training enthusiastic students who train together on Mondays and Thursdays. In the autumn and the spring we have drylandtrainings and in the winter we train on cross country skiing in Drøbak once a week. 
In addition to regular trainings, we arrange occasional trips on roller skis on weekends. 
The main focus of the ski group is to have a group where everyone has a good time regardless of the level, and we alo arrange social events outside of the workouts once in a while. 
Training plan and all other information about the training can be found in our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/umbiski/ 
Hope to see you at training! 

SE ALLE SE KOMMENDE

EVENTS - LANGRENN - CROSS COUNTRY


Ingen kommende eventer

SE ALLE SE KOMMENDE

NYHETER - LANGRENN - CROSS COUNTRY


Ingen nyheter