Generalforsamling NMBUI

TILBAKE TIL LISTE

21 Mar 2017

Saksliste Generalforsamling 21.03.17

1. Valg av ordstyrer, tellekorps og referenter. Godkjenning av innkalling og valg av to til å underskrive protokollen.

2. Budsjettet
Oversikt over budsjettet

3. Informasjonssaker
Nordic Teamsport blir Errea Norge

4. Opprettelse av MMA-gruppe
MMA har allerede fått treningstider i gymsalen, men trenger godkjenning av Generalforsamlingen for å bli en undergruppe i NMBUI

5. Heving av særavgift til 350,-
NMBUI går i underskudd med dagens særavgift. For at idrettslaget skal kunne drives ønsker Hovedstyret å heve særavgiften med 100,-.

6. Innkomne saker

7. Valg

Leder
- Har overordnet ansvar

Nestleder
- Assisterer leder
- Ansvarlig for medlemsregistrering og kontroll av innbetalt medlemsavgift og særavgift 
- Ansvar for å skaffe sponsormidler til laget

Materialforvalter
- Har hovedansvaret for lagets materiell og eiendeler i samarbeid med gruppenes materialforvaltere.
- Koordinerer gruppenes og lagets innkjøp

Sekretær og IT-ansvarlig
- Skriver referat fra styremøter
- Holder nettsiden til NMBUI oppdatert

Kasserer
- Har økonomisk ansvar

Arrangementsansvarlig
- Organiserer arrangementer for NMBUI