GENERALFORSAMLING 2016

TILBAKE TIL LISTE

10 Mar 2016

(English below)

Årets generalforsamling avholdes torsdag 10. mars kl: 18.00 på TF145. Frist for å melde inn saker er tre uker før GF og saksliste blir offentliggjort 2 uker før. Undergrupper må også huske å sende inn årsrapport (trenger ikke være omfattende).

Det blir blant annet oppsummering av året som har gått, gjennomgang av fjorårets regnskap, godkjenning av årets budsjett og valg av ny økonomiansvarlig.

Husk at minst én person fra hver undergruppe må møte, men jo flere jo bedre :)

Dersom du kunne tenke deg å stille som økonomiansvarlig eller lurer på hva vervet innebærer, er det flott om du sender en mail til nmbui@nmbu.no. 

Ooog det blir selvfølgelig PIZZA!!

Håper å se så mange som mulig!

Saksliste: uploads/userfiles/files/sakslistenmbui.docx
Budsjettforslag: uploads/userfiles/files/budsjettforslag2016.xlsx

Link til arrangementet på facebook finner du her: https://www.facebook.com/events/575008479317678/

/////////English//////////

The NMBUI annual meeting will be held on Thursday 10th of March at 6 pm in room TF145. Deadline for sending in cases for the agenda is 3 weeks before the meeting and the final agenda will be posted two weeks before. All groups must remember to send in an annual report for their team (summarize how the year has been).

On the agenda is a short summary of the previous year, a review of last years accounting, decision on this year's budget and election of new accountant.

Aaaand there's PIZZA!!

Hope to see you all!

(Send questions to nmbui@nmbu.no)

Agenda: uploads/userfiles/files/sakslistenmbui.docx
Budget proposal: uploads/userfiles/files/budsjettforslag2016.xlsx

Link to the arrangement on facebook can be found here: https://www.facebook.com/events/575008479317678/